Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus

Et botanisk formidlingscenter skal sammen med et nyt tropisk væksthus bringe Botanisk Have i Århus op i europæiske sværvægtsklasse.Projektbeskrivelse

Aarhus Universitet og Aarhus Kommune har indgået et samarbejde med Realdania om at etablere et nyt botanisk formidlingscenter i Botanisk Have i Aarhus samt udvide anlægget med et nyt tropisk væksthus.

Botanisk Have i Aarhus råder allerede over fem markante væksthuse, tegnet af C.F. Møller. Det nye, moderne væksthus på 1.000 m2 er blevet opført ved de gamle væksthuse fra 1968-70. Nyopførelsen har krævet stor bevågenhed og ekspertise for at sikre anlæggets eksisterende arkitektoniske værdier.

I det største af de nuværende væksthuse, ”Palmehuset”, skal der efter renoveringen indrettes et formidlingscenter. Centret kommer bl.a. til at omfatte foredragssal med plads til 100 gæster, undervisningslokaler for skoleklasser samt udstillingslokaler, it-faciliteter og café.

Projektet vil ud over den forskningsbaserede formidling af viden tilføre Botanisk Have og hele området omkring den Gamle By i Aarhus nye rekreative muligheder for både lokale og besøgende.

Realdania støtter bl.a. projektet, fordi om- og tilbygningen arkitektonisk set forholder sig fint og nænsomt til et i forvejen homogent afsluttet bygningsanlæg, og fordi bygningsanlægget på meget fin vis placeres i et fantastisk haveanlæg.

Væksthusene er tilsluttet et internationalt netværk af botaniske haver. Netværket yder en verdensomspændende indsats for at bevare jordens mangfoldighed af planter.Konkurrence

Udbudsform

Indbudt konkurrence med prækvalifikation efter EU-udbud

Antal ansøgere

18 teams

Prækvalificerede

Seks teams

Vinder

Arkitektfirmaet C. F. Møller med underrådgiver Søren Jensen A/S 

Dommerkomité

  • Vicedirektør Connie Barfod, Universitets- og Bygningsstyrelsen

  • Bygningschef Jens Rostrup, Universitets- og Bygningsstyrelsen

  • Lektor Anders s. Barfod, Aarhus Universitet

  • Bygningschef Bent Lorentzen, Aarhus Universitet

  • Projektleder Karen Skou, Realdania

  • Stadsarkitekt Gösta Knudsen, Århus Kommune  

Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening og FRI
  • Civilingeniør FRI Torben Esbensen
  • Arkitekt MAA Bjarne Hammer
  • Arkitekt MAA Mette Kynne Frandsen